آشنایی با سبک‌های رهبری در یک سازمان

سیستم‌های مدیریت مختلف در یک سازمان باعث ایجاد سبک‌های رهبری متفاوتی می‌شوند. سبک رهبری یک مدیر براساس نگرش او نسبت به کارکنان شکل می‌گیرد. در ادامه به بررسی انواع سبک‌های رهبری می‌پردازیم.

انواع سبک‌های رهبری

سبک های رهبری
سبک های رهبری

بیشتر مدیران، دارای سبکی هستند که با ویژگی‌های شخصیتی و روحی خودشان انطباق داشته باشد و کار با آن شیوه برایشان راحت باشد. باید توجه داشته باشیم که تنها عده‌ای محدودی از مدیران می‌توانند سبک خود را با توجه به شرایط محیطی و کارکنان تغییر دهند. در یک سازمان می‌توان ۳ سبک مدیریتی زیر را اعمال کرد:

۱- سبک مدیریتی محافظه‌کارانه(مدیریت اقتداری)

که در آن مدیر، کارکنان را موظف به اطاعت مطلق از خود می‌داند و سعی می‌کند تا به صورت کامل هدایت نیروهای زیردست خود را برعهده بگیرد. مهمترین ویژگی‌های این سبک مدیریتی عبارتند از:

 • مدیریت متمرکز
 • اخذ تصمیمات در رده مدیریت عالی
 • برحذر داشتن کارکنان از قبول مخاطرات
 • انتظار خلاقیت از مسئولین وتزریق آن به سطوح پایین سازمان
 • انجام برنامه‌ریزی توسط مدیران برای کل سازمان
 • انجام کارها به صورت رسمی و با دستورات مکتوب
 • ارتباطات به طور رسمی و بسته است
 • حیطه نظارت مدیران محدود است.

چگونه یک تصمیم خوب بگیریم؟ آشنایی با فرآیند تصمیم گیری

۲- سبک لیبرال(مدیریت مشارکتی)

سبک مدیریتی لیبرال

مدیر سعی در همکاری با کارکنان خود را دارد و از آن‌ها برای پیشبرد اهداف سازمانی مشورت می‌گیرد. ویژگی این سبک مدیریتی عبارتند از:

 • مدیریت غیرمتمرکز
 • اخذ تصمیم به صورت جمعی و توسط افراد اجرایی
 • تشویق کارکنان به قبول مخاطرات منطقی
 • تشویق به اخذ تصمیمات خلاق مبتنی بر تجربه ونظرخواهی
 • همکاری کارکنان در برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری
 • انجام کار به طور رسمی ولی بدون نیاز به سند ومدرک
 • ارتباطات بصورت غیررسمی و باز است.
 • حیطه نظارت مدیران گسترده است.

آشنایی با تفاوت‌های مدیریت ستادی و صف

۳- سبک میانه

روشی که آمیزه‌ای از هر دو سبک قبلی است. در سبک میانه مدیر نسبت به بعضی از موضوعات محافظه‌کارانه عمل می‌کند و در برخورد با برخی از مسائل دیگر به صورت لیبرال عمل می‌کند. ویژگی‌های این سبک عبارتند از:

 • مدیریت مشورتی
 • استفاده از نظرات مشاوران کاردان در تصمیم‌گیری‌ها
 • قبول مخاطرات توسط کارکنان
 • خلاقیت در تصمیم‌گیری و انجام کارها
 • ارائه شرح کلی برنامه‌ها توسط مدیران
 • تعیین اهداف و ماهیت آن‌ها توسط مدیران برای کارکنان
 • شرح کلی ارتباطات توسط مدیر ارائه می‌شود و به ارتباطات جهت‌دهی می‌شود.
 • حیطه نظارت مدیران متوسط است.
من مسعود معاونی استراتژیست محتوا و فعال در زمینه بلاگری و وبمستری هستم. در این سایت به موضوعات مرتبط با مدیریت می‌پردازم و سعی می‌کنیم خوانندگان سایت را با مباحث مدیریت به صورت جامع و کامل آشنا نمایم.
Posts created 55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top