افتتاح سایت مدیر فردا

با حمّد و سپاس خداوند متعال ، وب سایت مدیر فردا در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ افتتاح گردید . این وب سایت به دنبال آموزش مهارت های مدیریتی و فناورانه به تمامی مدیران عزیز کشورمان می باشد . مدیریت صحیح و مناسب در سازمان های دولتی و خصوصی می تواند موجب توسعه اقتصادی و افزایش […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top