روش‌های تحقیق در مدیریت

برای اینکه بتوانیم در یک سازمان مدیریت موثر را برقرار کنیم باید با روش‌های تحقیق آشنا باشیم. تحقیق در مدیریت به روش‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد. در این جّستار کوتاه قصد داریم تا به معرفی ۵ روش تحقیقاتی مطرح در علم مدیریت بپردازیم.

سطوح پنج گانه روش‌های تحقیق در مدیریت

براساس سطوح پنج‌گانه زیر هرچه به سطوح پایانی نزدیکتر می‌شویم درجه علمی تحقیق بهتر و مطالعات مدون‌تری را شاهد خواهیم بود.

سطح اول: سرگذشت یا نظریه‌های مدیران موفق

یکی از روش‌های یادگیری مسائل مدیریتی، شنیدن نکات برجسته از سرگذشت مدیران موفق است. اینگونه سرگذشت‌های مفید فراوان می‌باشند ولی از اینکه مدیران همه‌ی حوادث را به یاد داشته باشند و همچنین از میزان مطابقت داشتن وضعیت حوزه مدیریتی آن‌ها باما، نمی‌توان چندان مطمئن بود.

سطوح پنجگانه روش‌های تحقیق در مدیریت
سطوح پنج‌گانه روش‌های تحقیق در مدیریت

سطح دوم: مطالعات موردی

روش دیگر کسب اطلاعات از طریق مطالعات موردی(Case Study) می‌باشد. در این شیوه محقق به سازمان می‌رود و آنچه را می‌بیند ثبت می‌کند. این روش عینی‌تر از شیوه قبلی است ولی نمی‌توان مطمئن بود که سازمان مورد مطالعه، می‌تواند نمونه‌ای برای سازمان‌های دیگر باشد. در این روش هر چه تعداد سازمان‌های مورد مطالعه بیشتر باشد نتایج علمی‌تر است.

سطح سوم: جمع‌آوری منظم داده‌ها

در این روش تحقیق، از پژوهش‌های متعدد و استنداردهای معینی برای جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها استفاده می‌شود. در این روش تحقیقی، نمونه‌گیری‌های دقیقی از مدیران و سازمان‌ها انجام می‌شود و روش‌های تحقیقی چندگانه‌ای به کار می‌رود.

سطح چهارم: مطالعات آزمایشگاهی

پژوهشگر در این روش، تلاش می‌کند متغییرهای زیادی را ثابت فرض کند و ممکن است از فن شبیه سازی با کمک رایانه استفاده کند یا مطالعه‌ی چگونگی تصمیم‌گیری مدیران در یک محیط آزمایشگاهی را به کار برد. این بررسی‌ها اگر بوسیله افراد آموزش دیده انجام شود، می‌تواند از سطح سوم با ارزش‌تر باشد.

سطح پنجم: بررسی‌های میدانی

بهترین نوع تحقیق، اقدام به تجربه‌ی عملی در یک سازمان واقعی می‌باشد. اینگونه تحقیقات بسیار معدود است زیرا معمولا مدیران شرکت‌ها و سازمان همکاری کاملی را با محققین نمی‌نمایند.

معرفی انواع سطوح مدیریت در یک سازمان

من مسعود معاونی استراتژیست محتوا و فعال در زمینه بلاگری و وبمستری هستم. در این سایت به موضوعات مرتبط با مدیریت می‌پردازم و سعی می‌کنیم خوانندگان سایت را با مباحث مدیریت به صورت جامع و کامل آشنا نمایم.
Posts created 59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top